Žitný ostrov: Skryté čaro vidieckeho života

Home » Žitný ostrov: Skryté čaro vidieckeho života
Žitný ostrov pri západe slnka - stromy sa zrkadlia ma hladine vody.

Pokiaľ zrovna nepatríte medzi horných desaťtisíc, naučíte sa hľadať krásu a potešenie v každodenných maličkostiach. Nič iné vám totiž nezostáva. Podobne to platí aj v prípade, ak chcete objavovať skryté čaro vidieckeho života na Žitnom ostrove. Tu nenájdete impozantné skalné bralá, priepasti ani hučiace vodopády. Aby ste pochopili prostú krásu Žitného ostrova, máte len dve možnosti. Musíte ho vnímať svojim srdcom alebo ho máte zakódovaný hlboko vo svojich génoch. Tretia možnosť, niečo ako “z núdze cnosť”, jednoducho neexistuje. Preto človek, ktorý na Žitný ostrov nepatrí, skôr či neskôr sám sa poberie svojou cestou.

Čo za genius loci odpradávna privádza ľudí na Žitný ostrov?

Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe. Je aj najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe. A kedysi býval aj našou najvýznamnejšou obilnicou. Aj vďaka Žitnému ostrovu dosahovalo bývalé Československo takmer úplnú potravinovú sebestačnosť.

 

V pradávnej minulosti bol tento ostrov výrazne močaristý, s hustou spleťou dunajských ramien. Ešte donedávna odborníci predpokladali, že to bola nehostinná bažinatá oblasť s veľmi riedkym osídlením. Ale opak je pravdou.

Žitný ostrov je intenzívne obývaný už od stredoveku

Archeologický výzkum počas výstavby rýchlostnej cesty R7 priniesol doslova prevratný objav. Vykopávky pri obci Trnávka v okrese Dunajská Streda potvrdili, že Žitný ostrov nesie stopy po intenzívnom osídlení už v 10. – 11. storočí.

Čo sem odjakživa privádzalo ľudí, aby tu hľadali svoj domov? Ľahkosť obživy a hojnosť v podobe rýb? Alebo krásne víly, ktoré sa tu spomínajú v miestnej ľudovej mytológii? Ktovie, možno tým pravým dôvodom bol pocit bezpečia pred nepriateľom, ktorý miestnym ľuďom v pohnutých časoch poskytovali zradné bažiny…

Žitný ostrov križuje sústava kanálov na reguláciu vody

Žitný ostrov výrazne poznačili úpravami vodných tokov a meliorizačnými zásahmi najmä z konca 19. storočia. Celú oblasť križuje sústava kanálov, ktoré slúžia na zavlažovanie aj odvodňovanie priľahlého územia.

Sieť kanálov na Žitnom ostrove
Sieť kanálov na Žitnom ostrove (Zdroj: Velísková, Dulovičová, 2008)

Stopy po meandroch bývalých dunajských ramien objavíte na satelitnej mape ešte aj dnes. Aj v našej obci sa nachádzalo jedno také slepé dunajské rameno. Pamätám si keď som bol malý chlapec, ako sa v jeho zvyškoch čvachtali kačky, husi aj miestne decká. Na mape z roku 1964 je ešte zakreslené ako trvalá vodná plocha.

Typickým pozostatkom takého prastarého dunajského ramena je mokraď.

Mokraď sa na Žitnom ostrove volá lapoš

Niekto v tom vidí len jamu s bačorinou, komármi a kvákajúcimi žabami, ktorú treba čo najskôr zasypať. Iný vidí originálne prírodné jazierko. Biotop, ktorý je domovom mnohých vzácnych živočíchov. Takáto mokraď tvorí prírodný ekosystém, ktorý má veľký ekologický význam pre trvalé udržanie biodiverzity krajiny.

Macov, Detail mapy z roku 1964
Na mape z roku 1964 ešte vidno zvyšky dunajského ramena. Na mape sú označené ako trvalá vodná plocha.

Žiaľ, pilní občania sa činili a ešte za minulého režimu z veľkej časti zasypali rameno stavebnou suťou a odpadom všetkého druhu. Vtedy sa ešte z ekológie veľká veda nerobila.

Dnes odborníci upozorňujú na úbytok vody a neustále hovoria o potrebe zachytávania vody v krajine. Európska únia dáva dotácie na tvorbu nových a návrat pôvodných vodných prvkov do krajiny ale u nás sa veselo zasypáva a planíruje ďalej. Našťastie už nie odpadom ale poctivou zeminou.

Narodil som sa na Žitnom ostrove

Narodil som sa na Žitnom ostrove ale život ma na dlhé roky zavial do hlavného mesta. A nakoniec si ma tento priestor medzi dvoma Dunajmi aj tak pritiahol k sebe. Ako by mi niekto učaroval. Možno tie zlatovlasé víly, ktoré tu vraj kedysi dávno žili.

Podľa miestnych povestí sa Žitný ostrov označuje aj ako Zlatá záhrada. Pravda, záhrada v ktorej žijem, je zlatá už len na jeseň. Ale určite je zaujímavá tým, že sa v nej ukrýva jeden taký prastarý lapoš. Pretože na Žitnom ostrove sa vám ešte aj dnes ľahko môže stať, že na pozemku takmer uprostred dediny budete mať svoj vlastný močiar.

Čaro vidieckeho života na Žitnom ostrove sa ukrýva v každodenných maličkostiach

Žitný ostrov je môj domov. Moja životná láska. Taká, čo je vám stále poruke, priam sa vám ponúka ale vy ju aj napriek tomu celé roky prehliadate. A ona pokojne čaká, pretože na to aby ste ju prijali, musíte najskôr dozrieť. Čaro vidieckeho života na Žitnom ostrove sa ukrýva v celkom bežných, každodenných maličkostiach. V jeho zlatistých poliach, lúkach, vetrolamoch a starých vŕbach. Riekach aj stratených ramenách a lapošoch. V jeho bohatých záhradách, ovocných sadoch aj lužných lesoch.

Moje videá sú práve o tom. A tak trochu aj o mne a mojom živote na vidieku. Takto vnímam a spoluvytváram svet na ostrove medzi dvomi Dunajmi ja.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published.