Značka: Mokraď

Home » Mokraď
Prírodná záhrada s jazierkom - Lapoš v zime
Článok

Prírodná záhrada – Príbeh so šťastným koncom

Žijem v malej dedinke na juhozápadnom Slovensku, na Žitnom ostrove (Csallóköz). Bývam prírodnej záhrade s močiarom. Je to pozostatok akéhosi prastarého dunajského ramena, ktoré kedysi dávno pretekalo našou dedinou. Jemu vďačím za prírodné jazierko v mojej záhrade, ktoré je domovom mnohých vzácnych živočíchov. Nie, nebojte sa, nemám na mysli Indické bežce, ktoré tiež uvidíte v...

Žitný ostrov pri západe slnka - stromy sa zrkadlia ma hladine vody.
Článok

Žitný ostrov: Skryté čaro vidieckeho života

Čo za genius loci odpradávna privádza ľudí na Žitný ostrov? Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe. Je aj najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe. A kedysi býval aj našou najvýznamnejšou obilnicou. Aj vďaka Žitnému ostrovu dosahovalo bývalé Československo takmer úplnú potravinovú sebestačnosť.   V pradávnej minulosti bol tento ostrov výrazne močaristý, s...